Dækker
forsikringen ?

Forsikring

Skade efter lynnedslag og tordenvejr er som regel helt eller delvis dækket af dine forsikringer

Hvad dækker forsikringerne ?

Og er det husforsikringen eller indboforsikringen der skal dække de opstået skader ?

Skaderne efter uvejr er langt oftest følgeskader efter strømsvigt. Men også kortslutning eller overspænding og i nogle tilfælde også brand, kan være resultatet af lynnedslag.

Brand

Brandskader efter et lynnedslag i din bolig er dækket af henholdsvis din hus- og indboforsikring.

Kortslutning

Kortslutningsskade på husets faste installationer vil i de fleste tilfælde blive dækket af din husforsikring.

Kortslutningsskader på dine ting/dit indbo efter et lynnedslag er typisk dækket af din indboforsikring, når lynet er slået ned i den ejendom, hvor dine ting befinder sig.

El skade

Skader pga. overspænding i elinstallationer vil typisk kun være dækket, hvis din indboforsikring også har elskadedækning.

En forsikring med elskadedækning dækker såvel kortslutnings- som induktions- og overspændingsskader - fx efter tordenvejr

Mad

Kraftigt tordenvejr får mange HFI-relæ til at slå fra. Det betyder mange slukkede dybfrysere og madvarer, der bliver fordærvet. Din indboforsikring dækker den slags skader med op til 1 eller 2 pct. af den samlede forsikringssum.

Elektriker
book
her
Book os