Kladder
-div tekster

Find årsagen

Hvordan finder du årsagen til strømafbrydelsen i dit eget elsystem?

Først skal du identificere den gruppe, der får systemet til at koble fra. Start med at slå HFI/HPFI-afbryderen og samtlige gruppeafbrydere fra. Slå nu HFI/HPFI-afbryderen og derefter alle gruppeafbrydere til én efter én. Når strømmen går igen, har du fundet den gruppe, hvor fejlen er opstået. Nu skal du:

Slå alle gruppeafbrydere fra. Sluk derefter for alle de stikkontakter og strømudtag i den gruppe, hvortil du har sporet fejlen. Det bør stå på eltavlen, hvilke grupper der hører til i hvilke rum og funktioner i boligen.
Slå HFI/HPFI-afbryderen til, og slå den gruppe til, hvor du har sporet fejlen.
Tænd for alle stikkontakter og apparater, der er tilkoblet den pågældende gruppe, én efter én. Når strømmen går, har du identificeret fejlkilden.
Udskift den afbryder eller det apparat, du identificerer som årsag til afbrydelsen.
Skyldes fejlen forhold i selve el-installationen, skal du få en elinstallatør til at løse problemet.

Her har vi taget udgangspunkt i nyere gruppetavler med automatiske afbrydere.

Har du derimod en ældre gruppetavle, skal du udskifte den eller de sikringer, der er sprunget, og herefter prøve installationen igennem. Inden du begynder på det, bør du sikre dig, at du har sikringer nok på lager til at udskifte dem, der springer, når du finder fejlen. Ellers må du vente med den grundige fejlsøgning, til du har nye forsyninger.

Ofte skyldes strømafbrydelser i dit eget elsystem dog ikke defekte apparater, men at en enkelt elgruppe er overbelastet, fordi du har sluttet for meget til den på én gang.

Hvis du ved, hvilken gruppe der overbelastes, skal du enten flytte nogle af apparaterne i den pågældende gruppe til andre grupper eller sørge for ikke at tænde for mange apparater på én gang. Du kan naturligvis også bede en elinstallatør om at oprette en ekstra gruppe, så du kan have det ønskede antal apparater tilsluttet på én gang.

Hvem er
vi ?
Se mere
Hvem
er vi . ?
Se mere
Vores arbejds
-område